× Homepage Helpdesk  Facebook  Instagram

STEAM & B-LIFE

Omschrijving
Leerlingen kunnen een half jaar lang de modules B-LIFE en STEAM volgen.

In de module 'B-LIFE' krijgen leerlingen les over verschillende thema's die over het echte leven gaan: burgerschap, levensbeschouwing, internationalisering, filosofie en ethiek (maken het acroniem B-LIFE). Er wordt met elkaar gewerkt aan en nagedacht over actuele kwesties en opvattingen uit de oudheid, over dilemma's en diversiteit.
In de module 'STEAM' werken leerlingen op het snijvlak van verschillende wetenschappelijke b├Ęta-disciplines (STEAM is een acroniem voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics). Leerlingen onderzoeken lastige vraagstukken, ontwerpen mogelijke oplossingen en testen of deze oplossingen een antwoord zijn op het vraagstuk.


naar boven